Cenník

Cenník

Cenník ošetrení je štrukturovaný podľa jednotlivých čiastkových výkonov. Uvádzame príklad jednotlivých obvyklých kombinácii.

Zubná ambulancia Somadent nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou.

Komplexné vyšetrenie

komplexné stomatologické vyšetrenie30 €
OPG RTG snímka13 €
RTG BTW intraorálna snímka10 €
CELKOVÁ CENA53 €
* čas trvania: cca 60 min

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena prvá vstupná hodina ( 60 min)
Vyšetrenie, motivácia, inštruktáž, nácvik 1/210 €
Dentálna hygiena 1/4 hodina2 x 8,5 €
Celková cena (10 + 2 x 8,5€)27 €
Dentálna hygiena - ďalšia hodina ( 60 min)
Dentálna hygiena 1 hodina34 €
Celková cena34 €
Doplnkové služby dentálnej hygieny
Fluoridácia5 €
Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov6 €
Bielenie zubov
Domáce bielenie v nosičoch100 €
Ambulantné bielenie150 €
* čas trvania: cca 60 min

Endodoncia
(ošetrenie 2 koreňových kanálikov)

anestéza7-12 €
izolačná blana (kofferdam)9 €
endodontické ošetrenie 2 kanálikov40 €
endodontický výplň 2 kanálikov35 €
dočasná výplň8 €
práca pod mikroskopom 1/2 hod2 x 15 €
CELKOVÁ CENA129 €
* čas trvania: cca 90 min

Výplň kompozitná biela
(stredne veľká)

anestéza7-12 €
izolačná blana (kofferdam)9 €
kompozitná výplň veľkosť M50 €
práca pod mikroskopom 1/2 hod15 €
CELKOVÁ CENA81 €
* čas trvania: cca 60 min

Implantát

anestéza3 x 12 €
aplikácia PRF 4 x 8 €
zavedenie implantátu300 €
implantát Ankylos250 €
zašitie rany2 x 10 €
odkrytie implantátu
a zvedenie vhojovacieho valčeka
50 €
odtlačky55 €
nadstavba na implantát150 €
kovokeramická korunka
šróbovaná
240 €
uzavretie otvoru40 €
CELKOVÁ CENA1173 €
* čas trvania: 3 návštevy, spolu cca 4 hod

Keramická korunka

anestéza7 - 12 €
preparácia zuba pod mikroskopom70 €
odtlačky50 €
dočasná korunka12 €
keramická korunka Lithium Disilicate250 €
adhezívne nacementovanie35 €
CELKOVÁ CENA424 €
* čas trvania: 2 návštevy, spolu cca 3 hod

Odstránenie zubu múdrosti

anestéza7-12 €
chirurgické odstránenie120 €
aplikácia PRF2 x 8 €
Parasorb Cone7 €
zašitie rany10 €
CELKOVÁ CENA160 €
* čas trvania: cca 1-2 hod

Ak máte záujem o podrobný cenník kontaktujte nás.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Nám. Dr. A.Schweitzera 194
Slovensko, Stará Turá, 91601