Cenník

Cenník

Cenník ošetrení je štrukturovaný podľa jednotlivých čiastkových výkonov. Uvádzame príklad jednotlivých obvyklých kombinácii.

Zubná ambulancia Somadent nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou.

Komplexné vyšetrenie

komplexné stomatologické vyšetrenie40 €
OPG RTG snímka17 €
RTG intraorálna snímka12 €
CELKOVÁ CENA69 €
* čas trvania: cca 60 min

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena prvá vstupná hodina ( 60 min)
Vyšetrenie, motivácia, inštruktáž, nácvik 1/210 €
Dentálna hygiena 1/4 hodina2 x 15 €
Celková cena (10 + 2 x 15€)40 €
Dentálna hygiena - ďalšia hodina ( 60 min)
Dentálna hygiena 1 hodina60 €
Celková cena60 €
Doplnkové služby dentálnej hygieny
Fluoridácia5 €
Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov10 €
Bielenie zubov
Domáce bielenie v nosičoch200 €
Ambulantné bielenie200 €
* čas trvania: cca 60 min

Endodoncia
(ošetrenie 2 koreňových kanálikov)

anestéza10-15 €
izolačná blana (kofferdam)14 €
endodontické ošetrenie 2 kanálikov55 €
endodontický výplň 2 kanálikov50 €
dočasná výplň12 €
práca pod mikroskopom 1/2 hod2 x 25 €
CELKOVÁ CENA191 €
* čas trvania: cca 90 min

Výplň kompozitná biela
(stredne veľká)

anestéza10-15 €
izolačná blana (kofferdam)14 €
kompozitná výplň veľkosť M75 €
práca pod mikroskopom 1/2 hod25 €
CELKOVÁ CENA124 €
* čas trvania: cca 60 min

Implantát

anestéza3 x 10-15 €
zavedenie implantátu400 €
implantát DIO350 €
zašitie rany2 x 15 €
odkrytie implantátu
a zvedenie vhojovacieho valčeka
100 €
Digitálny sken50 €
nadstavba na implantát170 €
ZrO korunka
šróbovaná
330 €
uzavretie otvoru40 €
CELKOVÁ CENA1500 €
* čas trvania: 3 návštevy, spolu cca 4 hod

Keramická korunka

anestéza10 - 15 €
preparácia zuba pod mikroskopom95 €
digitálny sken50 €
dočasná korunka15 €
keramická korunka ZrO330 €
adhezívne nacementovanie75 €
CELKOVÁ CENA575 €
* čas trvania: 2 návštevy, spolu cca 3 hod

Odstránenie zubu múdrosti

anestéza10-15 €
chirurgické odstránenie200 €
zašitie rany15 €
CELKOVÁ CENA230 €
* čas trvania: cca 1-2 hod

Ak máte záujem o podrobný cenník kontaktujte nás.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Jiráskova 187/3
Slovensko, Stará Turá, 91601