Fixná protetika

Náhrada zubov

Príčin strát zubov je mnoho, ale možností ako ich nahradiť je málo.

Fixná náhrada zuba

Hlavnou funkciou fixnej protetiky je rekonštrukcia tvaru, počtu, funkcie zuba a jeho ochrana. Korunka je tá časť zuba, ktorá je pokrytá sklovinou, viditeľná v ústach a obklopená ďasnom.

Korunka vyrobená v zubnom laboratóriu, je nový umelý vrchný plášť zuba, ktorý sa nalepí na ošetrený a nabrúsený stred zuba. Korunka má dokonale esteticky aj funkčne nahrádzať pôvodný zub. Na okraji, kde sa spája s okrajom zubu, na ktorom je nalepená, nesmú byť žiadne previsy. Korunka musí dobre tesniť po celom obvode, okraje musia byť hladké a ľahko čistiteľné.

Kedy sa zhotovuje korunka?

 • rozsiahle poškodenie zuba kazom, kde rekonštrukcia výplňou nie je možná
 • zlomenie väčšej časti zuba pri úraze
 • endodonticky ošetrené zuby, pri ktorých hrozí riziko zlomenia
 • ak chýba susedný zub a jeho náhrada je riešená mostíkom
 • vrodené defekty skloviny

Maximálna presnosť pod mikroskopom

Presný dosed a presný okrajový uzáver sú esenciálne potrebné na to, aby bol zub chránený pred baktériami a vznikom kazu. Akceptovateľná tolerancia nepresnosti je 100 micronov, čiže 0,1 mm. Čím vyššia presnosť, tým menšie riziko vzniku kazu. Dosiahnuť takúto presnosť je bez optického zväčšenia takmer nemožné.

Miniinvazívna preparácia zubu

Zub preparujeme pod mikroskopom veľmi šetrne, a ak je to možné tak len v rámci skloviny. Zachovávame tým čo najviac vlastných zubných tkanív. Ak ide o živý (vitálny) zub tak miniinvazívna preparácia umožňuje zachovať zub zdravý a bez zbytočného umŕtvenia.

Postup zhotovenia korunky

 • odstránenie kazu

  Nabrúsenie - Preparácia

  Nová korunka má vždy určitú hrúbku. A práve o túto hrúbku treba zub zmenšiť, aby sme mohli novú korunku dosadiť a nalepiť na základ zuba. Pri preparácii treba dodržať mnoho parametrov s vysokou mierou presnosti a precíznosti. Zub musí byť nabrúsený tak, aby po jeho okraji bol jasný lem. Práve tento lem je veľmi dôležitý, čím je precíznejšie preparovaný a hladší, tým je tesnosť a trvanlivosť budúcej korunky lepšia.

 • odtlačky

  Odtlačky

  Zubný laborant vyrobí novú korunku presne na mieru, avšak potrebuje poznať presný tvar vášho napreparovaného zubu. Pomocou odtlačkov tak vieme preniesť presnú kópiu vašich zubov do zubného laboratória.

  Aby pacient neodchádzal s obnaženými, nabrúsenými zubami, zhotovujú sa dočasné korunky na dobu, kým v zubnom laboratóriu nevytvoria definitívnu korunku. Aby sme vedeli dočasnú korunku vytvoriť, musia sa spraviť odtlačky ešte pred nabrúsením zubu. Po nabrúsení sa vytvorí dočasná korunka zo živicového materiálu. Nejde o definitívnu korunku, a preto nie je dôležitá dokonalá presnosť, tvar a estetika, ale skôr ochrana nabrúseného zubu.

 • zubné laboratórium

  Zubné laboratórium

  Zubný laborant si najprv zhotoví sádrový model na základe odtlačkov. Na tomto modeli postupne vytvára novú korunku. Presný postup vytvárania je zložitý a rozdielny v závislosti od materiálu, z ktorého korunka bude.

 • nalepenie

  Nalepenie

  Po odstránení dočasnej korunky  vyskúšame novú definitívnu korunku na zube. Skontrolujeme presnosť, tesnosť, tvar, body kontaku, záhryz, farbu a estetiku. Ak je všetko v poriadku, korunku nalepíme definitívne, očistíme a zaleštíme okraje a doladíme do záhryzu.

Špičkové technológie a mikroskopická presnosť

Optický scan, modelácia v CAD software, počítačom riadené frézovanie, mikroskopické domodelovanie detailov a priam umelecké dovrstvenie keramiky. To je náš štandard pre každú jednu vyrobenú korunku.

Časti zubnej protetiky

Korunka

Nový plášť zuba, ktorý je nalepený na pevné jadro. Používa sa ako ochrana slabého zuba, jeho náhrada alebo krytie vyblednutého, či zle tvarovaného zuba.

korunka1-somadent

Mostík

Používa sa v prípade doplnenia chýbajúceho jedného alebo viacerých zubov. Piliermi mostíka sú zuby alebo implantáty tesne susediacich s miestom chýbajúceho zuba.

Fazeta

Je nový plášť zuba, pokrývajúci len prednú plochu predných zubov. Fazety esteticky upravia zuby do ideáleho tvaru, dokonca môžu prekryť úzku medzeru medzi zubami.

Onlay

Sú to keramické výplne, ktoré sa používajú sa pri rekonštrukcii časti zuba, pri ktorom nahrádzame jeden alebo viacej hrbolčekov, ale nenahrádzame celý zub.

Prirodzená estetika

Žiadne umelé zuby, ktoré každý spozná. Digitálnym plánovaním, voskovou predmodeláciou, použitím čisto keramických materiálov (Lithium Disilicate) a mikroskopickou preparáciou vieme absolútne napodobniť prirodzený vzhľad zubov a vytvoriť krásny úsmev.

Snímateľná hybridná náhrada

Zhotovuje sa pri chýbaní viacerých, alebo všetkých zubov. Na jej pevné ukotvenie sa využívaju zostávajúce vlastné zuby alebo zavedené implantáty.

Snímateľná hybridná náhrada

Zhotovuje sa pri chýbaní viacerých, alebo všetkých zubov. Na jej pevné ukotvenie sa využívaju zostávajúce vlastné zuby alebo zavedené implantáty.

Výhody hybridných protéz

výhody

Zlepšená žuvacia funkcia a lepšie trávenie

Hybridné protézy umožňujú prijímať potraviny, ktoré sú bežnými protézami ťažko rozomieľateľné. Môžete s nimi jedlo viac žuť s menšími zažívacími problémami, pretože potrava je viac rozomletá a pripravená na trávenie.

výhody

Žiadne ďalšie lepidlá

Lepidlá na protézy nedokážu spoľahlivo zabezpečiť stabilitu a udržanie protézy na sliznici. Pretože hybridná protéza je kotvená implantátmi ku kosti, zabezpečuje dostatočnú stabilitu a udržanie protézy.

výhody

Spomalená strata kosti

Či už je hybridná protéza stabilizovaná vlastnými zubami alebo implantátmi, prenáša časť žuvacích tlakov na kosť a tým ju stimuluje, práve táto stimulácia dokáže spomaliť až zastaviť vstrebávanie kosti, ktoré nastáva ak zuby chýbajú.

výhody

Obnovuje rysy tváre

Hybridná protéza pomáha udržať rysy a štruktúru tváre. Udržať kosť stimulovanú pomocou implantátov je jediný spôsob ako zabrániť vstrebávaniu  kosti, ktorá sa prirodzene vyskytuje v oblasti straty zubov.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a dohodnite si termín.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Jiráskova 187/3
Slovensko, Stará Turá, 91601