Implantáty

Implantát je náhrada jedného alebo viacerých koreňov zubov. Takisto ako prirodzený koreň zuba, aj implantát je vnorený vo vnútri kosti a po zavedení nie je viac vidieť. Slúži ako pilier pre nový zub.

Diagnostika

Pred samotným zavedením implantátu je nevyhnutná správna diagnostika a naplánovanie celého procesu náhrady zubov. Veľmi dôležitá je analýza rozmerov samotnej kosti a okolitých anatomických štruktúr na 3D CBCT.

Diagnostika

Pred samotným zavedením implantátu je nevyhnutná správna diagnostika a naplánovanie celého procesu náhrady zubov. Veľmi dôležitá je analýza rozmerov samotnej kosti a okolitých anatomických štruktúr.

Navigované zavádzanie

Navigovaná implantológia znamená, že zavedenie implántatu je vopred virtuálne naplánované v počítači na základe 3D CBCT scanu pacienta. Vymodelovanie chirurgickej navádzacej šablóny a jej vytlačenie v 3D tlačiarni transformuje virtuálne naplánovanú pozíciu implantátu do reality a bezpečne a presne vedie zavádzanie implantátu do kosti.

Výhody

 • výhody
  veľmi presné priestorové umiestnenie implántatu
 • výhody
  ochrana pred poškodením okolitých dôležitých anatomických štruktúr (nervový zväzok, prínosová dutina, cievy)
 • výhody
  optimálne využitie kosti do ktorej je implantát zavádzaný
 • výhody
  presné zavedenie s ohľadom na budúcu protetickú náhradu zubu, ktorá je virtuálne vymodelovaná v počítači

Ako prirodzený zub

Implantát je vyrobený z titánia, ktorý je pevný, ľahký a biokompatibilný. To znamená, že nie je odmietnutý organizmom. Špeciálnou vlastnosťou implantátov je ich spojenie s kosťou – osteointegrácia. Je to základná podstata pre udržanie implantátu v kosti. Po vhojení implantátu je zhotovená definitívna náhrada zubu (korunka).

Ako prirodzený zub

Implantát je vyrobený z titánia, ktorý je pevný, ľahký a biokompatibilný. To znamená, že nie je odmietnutý organizmom. Špeciálnou vlastnosťou implantátov je ich spojenie s kosťou – osteointegrácia. Je to základná podstata pre udržanie implantátu v kosti. Po vhojení implantátu je zhotovená definitívna náhrada zubu (korunka).

Náhrada všetkých zubov

Pomocou implantátov môžme nahradiť aj všetky zuby. Ide o hybridné protézy, ktoré sú k zavedeným implantátom kotvené napevno alebo snímateľné.

Kedy potrebujete zubný implantát?

Vo všeobecnosti, ak máte chýbajúci zub, ste kandidát pre implantát. Zavedenie implantátu, jeho spojenie s kosťou a dlhotrvajúca stabilita a funkcia implantátu je ovplyvnená viacerými podmienkami a faktormi.

1
Vek (musí byť ukončený rast)
2
Fajčenie, alkoholizmus
3
Nedostatočná zubná hygiena
4
Parodontitída, zubné kazy
5
Nedostatok kosti v mieste zavedenia implantátu
6
Ochorenia (infarkt myokardu, aktívna onkologická liečba, dekompenzovaný diabetes)

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a dohodnite si termín.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Jiráskova 187/3
Slovensko, Stará Turá, 91601