Pedostomatológia

Pedostomatológia

Prvé stretnutie dieťaťa so zubným lekárom odporúčame po vyrastení prvého mliečneho zubu. Pri prvej návšteve dieťaťu skontrolujeme stav sliznice, jazyka, sledujeme myofunkčné návyky, inštruujeme o správnej dentálnej hygiene a stravovacích návykoch, aby sme predišli vzniku skorých detských kazov. Ak sú už zubné kazy objavené a je potrebné ich ošetriť, tak navrhneme liečebný plán a pátrame po príčine vzniku. Dieťa je informované o priebehu nasledujúceho ošetrenia a na plyšovom dráčikovi je demonštrovaný celý postup opravy kazu detskou zábavnou formou.

Ranné detské kazy – early childhood caries (ECC)

Vysoký výskyt kazom poškodených mliečnych zubov úzko súvisí s častou sacharidovou stravou a nápojmi a slabšou dentálnou hygienou. Výsledok pri zanedbaní pravidelnej kontroly je často rýchly progres a vážne poškodenie zubu až do drene, ktoré môže zasahovať k zárodku trvalého zuba. Správnou prevenciou a správnymi hygienickými návykmi vieme tomu zabrániť!

Ošetrenie detí

Spolupráca detí nie je vždy ideálna. Kvôli lepšej a dôkladnejšej práci používame zväčšovaciu techniku, v závislosti od spolupráce dieťaťa, lupy alebo mikroskop. Našou snahou je dieťa ošetriť pri plnom vedomí dieťaťa vďaka technike tell-show-do (povedz-ukáž-sprav), hypnotických cvičení a motivačných prvkov. V prípade potreby však vieme dieťa ošetriť v premedikácii, kedy je dieťa utlmené pomocou liekov, v hlbšej sedácii alebo celkovej anestéze.

Pravidelná prevencia

Detskí pacienti potrebujú byť pravidelne sledovaní 2krát za rok, keďže ich vývoj a rast je veľmi rýchly a aj drobné zmeny v ich živote (strava v škôlke, častejšie choroby a lieky, nové zlozvyky,…) sa môžu rýchlo prejaviť na ich orálnom zdravý. Sledujeme okrem zubných kazov a stavu sliznice aj postavenie zubov a ich vývoj, prejavy dýchania ústami, podjazykovú uzdičku, stav mandlí… Skorou intervenciou odborníkom často predídeme vážnym prejavom ochorenia a zabezpečíme zdravý vývoj dieťaťu. Aktívne spolupracujeme s odborníkmi v oblasti ortodoncie, ORL, logopédie, dýchania, psychológie, fyzioterapie.

Dôsledky neošetrených mliečnych zubov

Mliečny zub má dôležitú úlohu počas vývoja lebky človeka. Je to plnohodnotná časť tela a preto ponechanie neošetreného a deštruovaného zubu v ústach dieťaťa môže výrazne ovplyvniť vývoj. Vždy zvažujeme benefity a riziká pri ošetrení a riadime sa vedecky podloženými faktami pri rozhodovaní. Ak je zub zachrániteľný, tak pomocou vhodných materiálov zub zrekonštruujeme tak, aby sme obnovili jeho funkčnosť. Niekedy však je už infekcia hlboko v kosti a zub je nutné odstrániť. Na udržanie miesta pre trvalý zárodok používame medzerník.

Estetika detských zubov

Dieťa približne vo veku 3-4 rokov začína vnímať svoj zovňajšok a naplno sa začleňuje do kolektívu. Negatívne hodnotenie škaredých zubov, či problémov pri výslovnosti kvôli chýbajúcim zubom, môže zanechať na dieťati vážne dôsledky. Pri ošetrení preto dbáme okrem funkčnosti aj na estetiku. Poškodenie predných zubov opravujeme viacerými technikami podľa závažnosti a spolupráce. Dobudovanie kompozitom, stripovou korunkou alebo zirkonovými korunkami vieme vyčariť úsmev na tvári aj detským pacientom.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a dohodnite si termín.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Jiráskova 187/3
Slovensko, Stará Turá, 91601