Zubný kaz

Zubný kaz

Zubný kaz je bakteriálne ochorenie postihujúce tvrdé zubné tkanivá. Je to najčastejšie ochorenie, ktoré postihuje viac ako 90% populácie. Je to ochorenie, ktorému sa dá predísť. Na jeho ošetrenie sa v Európe v roku 2012 minulo 79 miliard eur.

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším výskytom zubných kazov. Zubný kaz nebolí a spočiatku nespôsobuje žiadne problémy. Ak sa včas nezistí a precízne neošetrí, tak prenikne do zubnej drene a postupne deštruuje celý zub.

Prečo vzniká zubný kaz?

Baktérie na povrchu zubov rozkladajú cukor v potrave a produkujú kyseliny, ktoré rozleptávajú zuby.

V ústach máme viac ako 300 rôznych druhov baktérií. Ich množením vzniká tzv. zubný povlak.

Baktérie rozkladajú všetky cukry obsiahnuté v jedle. Najviac cukrov je v sladkostiach, sladených nápojoch.

Čím viac kyselín baktérie vyprodukujú, tým viac sa zuby kazia.

Najčastejšie kaz vzniká v medzizubnom priestore, v ryhách a v okolí ďasien.

Mikroskopická a RTG diagnostika

Zubný kaz je voľným okom ťažko rozpoznateľný, keďže vstupný otvor kazu je veľmi malý a v medzizubnom priestore neprístupný pohľadu. V našich ambulanciách sa preto sústreďujeme na dôkladnú diagnostiku pomocou modernej techniky (Digital RTG, Mikroskop).

Postup mikroskopického ošetrovania

 • 1

  ANESTÉZA

  Bezbolestné ošetrenie. Môžeme tak pracovať v pokoji a nemusíme sa báť neočakávaných reflexných pohybov pri zacítení bolesti.

 • 2

  ÚPLNE ODSTRÁNENIE ZUBNÉHO KAZU

  Mikroskopom vidíme aj skryté miesta, ktoré ak ostanú neošetrené, kaz sa môže naďalej pod výplňou šíriť.

 • 3

  KOFFERDAM

  Zatesnenie izolačnou blanou kofferdam a správne nalepenie kompozitnej výplne vyžaduje dokonalú izoláciu proti vlhkosti.

 • 4

  ADHÉZIA

  Príprava povrchu zubu na nalepenie výplne. Presný a precízny postup zaručuje dlhodobé kvalitné nalepenie výplne a žiadne trhliny, v ktorých môže vznikať kaz.

 • 5

  ZATESNENIE OKRAJOV

  Zatesniť okraje zubu a zamedziť prieniku baktérii do zuba. Veľmi dôležité je, aby okraje výplne hladko prechádzali na okraj zubu a aby všade dokonale tesnili.

 • 6

  OBNOVENIE ZUBA

  Cieľom modernej stomatológie je zrekonštruovať zub tak, akoby ani nikdy nebol poškodený. Čím je napodobenie prírody lepšie, tým je technologická náročnosť vyššia.

Dôsledky nesprávneho ošetrenia

zlomenie zuba

Zlomenie zuba

Čím viac je zub poškodený, tým je viac oslabená jeho pevnosť. Rozsiahle výplne bez dostatočnej ochrany zubných hrbčekov vedú veľmi často k zlomeniu zuba.

vypadnutá výplň

Vypadnutá výplň

Nedodržanie správneho postupu vedie k nesprávnej retencii (amalgám) alebo k nesprávnemu nalepeniu (kompozit) výplne a následnému vypadnutiu. Netýka sa to dočasných výplní, ktoré slúžia krátke obdobie.

sekundárny kaz

Sekundárny kaz

Nedostatočné zatesnenie výplne vytvára štrbinu, v ktorej sa hromadia baktérie, ktoré zub druhýkrát (sekundárne) kazia.

rekurentný kaz

Rekurentný kaz

Nedostatočné odstránenie kazu a jeho ponechanie pod výplňou spôsobuje pokračovanie kazu a jeho smerovanie k zubnej dreni.

Materiály používané ako výplň

 • zliatina kovových pilín a ortute, ktorá po natlačení do defektu vzniknutého odstránením kazu postupne stuhne
 • nevýhodou amalgámu je jeho neestetický kovový vzhľad, tvorba prasklín vo vnútri zuba, potenciálne toxické riziko
 • výhodou je jeho pevnosť

 • zmes monomérov, anorganického plniva a pigmentov, ktoré po osvietení modrým svetlom určitej vlnovej dĺžky stuhne
 • nevýhodou je náročnosť zhotovenia
 • výhody kompozitu sú estetika, adhezívne lepenie na zub, pevnosť

 • zmes prášku kremičitého skla a kyseliny polyalkenoátovej
 • po ich vzájomnom zmiešaní sa vytvorí plastická hmota, ktorá po nanesení na zub v priebehu niekoľkých minút stuhne
 • nevýhodou je slabšia pevnosť
 • výhodou je dobrá priľnavosť, biely vzhľad a uvoľňovanie fluoridov

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a dohodnite si termín.

Telefón: +421 948 914 814
E-mail: info@somadent.sk
Jiráskova 187/3
Slovensko, Stará Turá, 91601